www.tripper.nl

Garantiebepaling

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren moet functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij jou zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. Deze kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. De garantieduur van de artikelen wordt altijd vermeld in de deal. Gangbaar is dat het uurwerk, de wijzers en de wijzerplaat onder de garantie vallen en dat reparaties hieraan kosteloos zijn, behalve bij schade door eigen toedoen. Op het horlogebandje, het horlogeglas, de batterijen en de kroon zit geen garantie.

Bij een defect wordt verzocht om direct contact op te nemen met de klantenservice van Tripper. Zij informeren je over de vervolgstappen om het garantietraject in gang te zetten.

De partners van Tripper die de artikelen leveren streven er naar alle reparaties binnen drie weken af te handelen. Je wordt over het verloop van de reparatie op de hoogte gehouden door de partner van Tripper.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 30 april 2018.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact op met de klantendienst.

Klantendienst